Kontakt

Hotel Odelya

Missionsstrasse 21
CH-4055 Basel

+41 61 260 21 21
hotel@odelya.ch